Filtruj po producentach: Wszyscy | Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Typ prezentacji listy: Pełna lista | Skrócona lista | Lista alternatywna
Sortuj po: Nazwie Arrow_up | Cenie
Widzisz 9 z 10 produktów
1 2 z 2

PODSTAWY EKONOMII , Część 1, MIKROEKONOMIA,     Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
PODSTAWY EKONOMII , Część 1, MIKROEKONOMIA, Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
27,30 zł
Autorzy: Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
Wydanie I
Rzeszów 2012
format: 169x239
s. 157
ISBN: 978-83-7586-075-7
PODSTAWY EKONOMII , Część 2,  MAKROEKONOMIA,   Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
PODSTAWY EKONOMII , Część 2, MAKROEKONOMIA, Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
23,10 zł

 

Podręcznik ten kierowany jest do uczniów szkół średnich ekonomicz­nych i słuchaczy szkół policealnych, w których program przewiduje podsta­wy ekonomii. Skonstruowany został w zamiarze ułatwienia uczniom osiągnię­cia efektów kształcenia według nowej podstawy programowej w grupie za­wodów PKZ

Szczególną uwagę zwrócono na powiązanie teorii makroekonomii z praktyką życia gospodarczego, aby uczeń łatwiej pojął zjawiska i proce­sy gospodarcze, które starano się ukazać, gdzie tylko to było możliwe, w uję­ciu dynamicznym. Temu celowi posłużą też zamieszczone rysunki, schema­ty i tabele.

Makroekonomia objaśnia funkcjonowanie gospodarki jako całości. Spełniając ten wymóg, przedstawiono w podręczniku podstawowe problemy, takie jak: produkt krajowy, polityka fiskalna i monetarna, bezrobocie, infla­cja, koniunktura gospodarcza, związek gospodarki narodowej z handlem za­granicznym i międzynarodowymi organizacjami ekonomicznymi.

Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego, Krzysztof Warchoł
Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego, Krzysztof Warchoł
29,40 zł
Jest to podręcznik z metodyki wychowania fizycznego, które wychodzi naprzeciw problemom teoretycznym i praktycznym.
PRACA GŁOSEM Technika mowy i prezentacji
PRACA GŁOSEM Technika mowy i prezentacji
26,25 zł

Jest to poradnik dla nauczycieli, wykładowców, biznesmenów, prezenterów telewizyjnych i radiowych, polityków, tłumaczy- dla wszystkich, którzy chcą mówić poprawnie i efektywnie.

Do książki  dołączony jest materiał video przygotowany i nagrany przez autora Andrzeja Siedleckiego. Zawiera on szereg praktycznych sytuacji wykorzystania głosu oraz ćwiczenia pozwalające odbiorcy najpierw wykształcić, a później ćwiczyć te umiejętności.
Program nauczania. Specjalizacja: Administrowanie platformami edukacyjnymi, dla zawodu: Technik informatyk.
Program nauczania. Specjalizacja: Administrowanie platformami edukacyjnymi, dla zawodu: Technik informatyk.
12,00 zł
Autor: Marek Stawarczyk

  • Wydanie 1
  • Rzeszów 2011
  • format 169x239
  • ss. 64
  • ISBN 978-83-7586-052-8

1 2 z 2