Nowości

Filtruj po producentach: Wszyscy | Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Typ prezentacji listy: Pełna lista | Skrócona lista | Lista alternatywna
Sortuj po: Nazwie Arrow_up | Cenie
Widzisz 9 z 25 produktów
1 2 3 z 3

Boży Wojownik. Przeznaczenie
Boży Wojownik. Przeznaczenie
19,95 zł
Boży Wojownik. Przeznaczenie.
Autor:Damian Deszczak
Rzeszów 2013
s. 170
Format: 148x210 mm
ISBN: 978-83-7586-081-8
Dziennik praktyk pedagogicznych gimnazjum
Dziennik praktyk pedagogicznych gimnazjum
39,36 zł
Jest to dziennik praktyk pedagogicznych dla studentów odbywających praktyki wychowawczo wdrożeniowe w zakresie wychowania fizycznego w gimnazjum.
Inuś
Inuś
6,95 zł
Autor: Justyna Ochman

Wydanie I
Rzeszów 2017
format 210 x 297 mm
ss. 24
ISBN 978-83-7586-121-1
Jak reżyserować?Podstawy reżyserii teatralnej, Andrzej Siedlecki
Jak reżyserować?Podstawy reżyserii teatralnej, Andrzej Siedlecki
24,00 zł

     Jest to pozycja przeznaczona dla osób które chcą wyreżyserować  sztukę bądź utwór literacki, a brak im dostatecznej wiedzy i doświadczenia.

     Książka ta pomoże zapoznać się z procesem pracy reżysera teatralnego. Przeprowadzi czytelnika od początku do końca, od wyboru materiału literackiego do premiery.
PLANOWANIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i programu "Mały Mistrz", Krzysztof Warchoł
PLANOWANIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i programu "Mały Mistrz", Krzysztof Warchoł
26,25 zł

 

        Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – zgłaszanym w trakcie szkoleń teoretycznych, a także praktycznych, autor przygoto­wał program nauczania wychowania fizycznego dla klas I–III szkoły podstawowej wraz z rocznymi planami pracy, obejmującymi realizację wszystkich godzin wycho­wania fizycznego przewidzianych nową podstawą programową. Rozkłady materiału z wychowania fizycznego zawierają także realizację programu Mały Mistrz w klasie I, II i III.

       Do omówionych metod, form, zasad czy toków lekcji autor podaje wiele praktycznych przykładów ich zastosowa­nia w szkolnym procesie wychowania fizycznego. Program może być również wyko­rzystany przez tych nauczycieli i te szkoły, które nie przystąpiły do programu Mały Mistrz, ponieważ zawiera wszystkie najważniejsze ogniwa współczesnego progra­mu edukacyjnego.
PODSTAWY EKONOMII , Część 1, MIKROEKONOMIA,     Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
PODSTAWY EKONOMII , Część 1, MIKROEKONOMIA, Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
27,30 zł
Autorzy: Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
Wydanie I
Rzeszów 2012
format: 169x239
s. 157
ISBN: 978-83-7586-075-7
PODSTAWY EKONOMII , Część 2,  MAKROEKONOMIA,   Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
PODSTAWY EKONOMII , Część 2, MAKROEKONOMIA, Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
23,10 zł

 

Podręcznik ten kierowany jest do uczniów szkół średnich ekonomicz­nych i słuchaczy szkół policealnych, w których program przewiduje podsta­wy ekonomii. Skonstruowany został w zamiarze ułatwienia uczniom osiągnię­cia efektów kształcenia według nowej podstawy programowej w grupie za­wodów PKZ

Szczególną uwagę zwrócono na powiązanie teorii makroekonomii z praktyką życia gospodarczego, aby uczeń łatwiej pojął zjawiska i proce­sy gospodarcze, które starano się ukazać, gdzie tylko to było możliwe, w uję­ciu dynamicznym. Temu celowi posłużą też zamieszczone rysunki, schema­ty i tabele.

Makroekonomia objaśnia funkcjonowanie gospodarki jako całości. Spełniając ten wymóg, przedstawiono w podręczniku podstawowe problemy, takie jak: produkt krajowy, polityka fiskalna i monetarna, bezrobocie, infla­cja, koniunktura gospodarcza, związek gospodarki narodowej z handlem za­granicznym i międzynarodowymi organizacjami ekonomicznymi.

Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego, Krzysztof Warchoł
Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego, Krzysztof Warchoł
29,40 zł
Jest to podręcznik z metodyki wychowania fizycznego, które wychodzi naprzeciw problemom teoretycznym i praktycznym.

1 2 3 z 3