Ekonomia

Filtruj po producentach: Wszyscy | Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Typ prezentacji listy: Pełna lista | Skrócona lista | Lista alternatywna
Sortuj po: Nazwie Arrow_up | Cenie
Widzisz 9 z 11 produktów
1 2 z 2

Ćwiczenia do podstaw ekonomii Część I
Ćwiczenia do podstaw ekonomii Część I
4,20 zł
 • Autor: Mieczysław Kujda

 • Wydanie III poszerzone
 • format 169 x 239 mm
 • ss. 92
 • ISBN 83-87602-04-3
Ćwiczenia do podstaw ekonomii Część II
Ćwiczenia do podstaw ekonomii Część II
4,20 zł
 • Autor: Mieczysław Kujda

 • Wydanie III poszerzone
 • format 169 x 239 mm
 • ss. 85
 • ISBN 83-87602-02-7
Makroekonomia
Makroekonomia
25,00 zł
 • Autor: Mieczysław Kujda

 • format 169 x 239 mm
 • ss. 352
 • ISBN 83-87602-36-1
Makroekonomia.Ćwiczenia
Makroekonomia.Ćwiczenia
9,50 zł
 • Autor: Mieczysław Kujda

 • format 169 x 239 mm
 • ss. 121
 • ISBN 83-88845-15-2
Mikroekonomia
Mikroekonomia
26,00 zł
 • Autor: Mieczysław Kujda

 • format 169 x 239 mm
 • ss. 384
 • ISBN 83-87602-34-5
Mikroekonomia.Ćwiczenia
Mikroekonomia.Ćwiczenia
9,50 zł
 • Autor: Mieczysław Kujda

 • format 169 x 239 mm
 • ss. 117
 • ISBN 83-87602-35-3
PODSTAWY EKONOMII , Część 1, MIKROEKONOMIA,   Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
PODSTAWY EKONOMII , Część 1, MIKROEKONOMIA, Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
27,30 zł
Autorzy: Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
Wydanie I
Rzeszów 2012
format: 169x239
s. 157
ISBN: 978-83-7586-075-7
PODSTAWY EKONOMII , Część 2, MAKROEKONOMIA,  Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
PODSTAWY EKONOMII , Część 2, MAKROEKONOMIA, Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
23,10 zł

 

Podręcznik ten kierowany jest do uczniów szkół średnich ekonomicz­nych i słuchaczy szkół policealnych, w których program przewiduje podsta­wy ekonomii. Skonstruowany został w zamiarze ułatwienia uczniom osiągnię­cia efektów kształcenia według nowej podstawy programowej w grupie za­wodów PKZ

Szczególną uwagę zwrócono na powiązanie teorii makroekonomii z praktyką życia gospodarczego, aby uczeń łatwiej pojął zjawiska i proce­sy gospodarcze, które starano się ukazać, gdzie tylko to było możliwe, w uję­ciu dynamicznym. Temu celowi posłużą też zamieszczone rysunki, schema­ty i tabele.

Makroekonomia objaśnia funkcjonowanie gospodarki jako całości. Spełniając ten wymóg, przedstawiono w podręczniku podstawowe problemy, takie jak: produkt krajowy, polityka fiskalna i monetarna, bezrobocie, infla­cja, koniunktura gospodarcza, związek gospodarki narodowej z handlem za­granicznym i międzynarodowymi organizacjami ekonomicznymi.

Podstawy ekonomii Część I
Podstawy ekonomii Część I
6,60 zł
 • Autor: Mieczysław Kujda

 • Wydanie III
 • ss. 119
 • ISBN 83-87602-03-5

1 2 z 2