Język angielski dla elektroników i informatyków LABORATORIUM CHEMII ORGANICZNEJ. Metody syntezy i analizy jakościowej związków organicznych. PODSTAWY EKONOMII , Część 1, MIKROEKONOMIA,     Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek Program Maple w obliczeniach inżynierskich i naukowych Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metody, teoria i zastosowania tom I Jak reżyserować?Podstawy reżyserii teatralnej, Andrzej Siedlecki PODSTAWY EKONOMII , Część 2,  MAKROEKONOMIA,   Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego, Krzysztof Warchoł PRACA GŁOSEM Technika mowy i prezentacji PROCES REHABILITACJI  PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  PROGRAM NAUCZANIA  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VIII  SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PLANAMI PRACY  I KRYTERIAMI OCENIANIA  Ruch – zdrowie dla każdego 2