Przewodnik metodyczny dla nauczycieli techniki-informatyki. Klasa 5 szkoła podstawowa.

  • szt.
  • 33,00 zł 15,75 zł
Autorzy: Furmanek Waldemar, Walat Wojciech

  • Wydanie I
  • format 165 x 235 mm
  • ss. 316
  • ISBN 83-88845-57-8
Przewodnik metodyczny dla nauczycieli techniki-informatyki uczących w klasie 5 stanowi kontynuację rozwiązań metodycznych prezentowanych w przewodniku dla klasy 4. Składa się z dwóch części. W pierwszej części podany jest szczegółowo opracowany w ujęciu blokowym, przykładowy plan pracy dydaktycznej dla nauczycieli. W części drugiej zamieszczone są przykłady rozwiązań metodycznych obejmujących wyróżnione w rocznym planie dydaktycznym jednostki metodyczne i tematyczne. Podane są przykładowe sytuacje dydaktyczno-wychowawcze oraz interpretacje rozwiązań metodycznych podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Opis jednostki tematycznej kończy się przykładowym opracowaniem metodycznym: planem lekcji, koncepcją lekcji, fragmentem scenariusza lub konspektem. Istotną częścią przewodnika jest aneks pt. Technika-informatyka dla klasy 5 szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń z rozwiązaniami. Są to przykładowe rozwiązania elementarnych zadań technicznych wykonywanych przez uczniów. Opracowanie to powinni poznać wszyscy nauczyciele, którzy uczą techniki lub informatyki w szkole podstawowej lub gimnazjum, niezależnie od tego z jakich korzystają podręczników.