Święci patroni prawników
  • Święci patroni prawników

  • Producent:Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
  • Kategoria:Prawo
  • Dostępność: Jest
Opis:
Święci patroni prawników to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja przybliżająca sylwetki świętych Kościoła Katolickiego, uchodzących za duchowych wspomożycieli przedstawicieli zawodów prawniczych. Książka choć w zamierzeniu adresowana jest przede wszystkim do środowiska prawników, w swym przesłaniu ma charakter niewątpliwie uniwersalny. Zaprezentowane biografie obrazują możliwość pogodzenia nieprostej prawniczej profesji z życiem godziwym i byciem prawdziwym chrześcijaninem. Stanowią dowód tego, iż praca adwokata, komornika, notariusza, prokuratora, radcy prawnego czy sędziego nie stoi na przeszkodzie osiągnięcia świętości, a wręcz przeciwnie, dostarcza licznych okazji, aby świętym się stać. Każda grupa zawodowa potrzebuje wyrazistych i promieniujących wzorów ucieleśniających tak standardy rzetelności, jak i międzyludzkiej przyzwoitości oraz solidarności. Specyfika prawniczych zawodów, zwłaszcza styczność każdego dnia z krzywdą i dramatami jednostek, czyni tę potrzebę jeszcze silniejszą. Niniejsza książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych prawników poszukujących autorytetów pomocnych w przezwyciężaniu dylematów, rozterek i pokus immanentnie towarzyszących im w ich karierze. Niech świadectwo heroicznego życia kilku wyniesionych do chwały ołtarzy postaci będzie kierunkowskazem dla dzisiejszych jurystów na doczesnej drodze prowadzącej do świętości.

WOLA PRAWODAWCY W ŚWIETLE PRAWA STANU NOWY JORK Operacyjna funkcja wykładni sądowej przy ekspresji woli prawodawcy w nowojorskim systemie prawa stanowego
Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej po reformie ustrojowej (wybrane zagadnienia)
Prawo sądowe w Polsce do 1939 r.
Prawo konstytucyjne. Wybrane zagadnienia
Prawne zagadnienia ochrony osób i mienia
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej