Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej po reformie ustrojowej (wybrane zagadnienia)
  • Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej po reformie ustrojowej (wybrane zagadnienia)

  • Producent:Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
  • Kategoria:Uczelnie wyższe
  • Dostępność: Jest
Opis:
Jest to skrypt przeznaczony dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych. Autorzy poruszają takie kwestie, jak: zarys ustroju administracji lokalnej w latach 1918-1996; samorząd terytorialny w konstytucjach wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej; samorząd gminny; samorząd powiatowy; samorząd województwa. Opracowanie jest wzbogacone tekstami ustaw o samorządzie terytorialnym, powiatowym i o samorządzie województwa.

Zmiany strukturalne w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej. Studium efektywności administracyjnej, społecznej i gospodarczej zniewolonego państwa.
Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metodyka, teoria i zastosowania tom 2
Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metody, teoria i zastosowania tom I
Z literatury niemieckojęzycznej. Teksty. Objaśnienia leksykalne. Propozycje interpretacji: Heinrich von Kleist Michael Kohlhaas Die Marquise von O...
Z literatury niemieckojęzycznej. Teksty. Objaśnienia leksykalne. Propozycje interpretacji: Gottfried Keller Romeo und Julia auf dem Dorfe Der Schmied seines Glückes
Z BADAŃ NAD WARTOŚCIAMI W PEDAGOGICE