Przewodnik metodyczny dla nauczycieli techniki-informatyki. Klasa 5 szkoła podstawowa.
  • Przewodnik metodyczny dla nauczycieli techniki-informatyki. Klasa 5 szkoła podstawowa.

  • Producent:Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
  • Kategoria:Szkoła podstawowa » Materiały metodyczne
  • Dostępność: Jest
Opis:
Przewodnik metodyczny dla nauczycieli techniki-informatyki uczących w klasie 5 stanowi kontynuację rozwiązań metodycznych prezentowanych w przewodniku dla klasy 4. Składa się z dwóch części. W pierwszej części podany jest szczegółowo opracowany w ujęciu blokowym, przykładowy plan pracy dydaktycznej dla nauczycieli. W części drugiej zamieszczone są przykłady rozwiązań metodycznych obejmujących wyróżnione w rocznym planie dydaktycznym jednostki metodyczne i tematyczne. Podane są przykładowe sytuacje dydaktyczno-wychowawcze oraz interpretacje rozwiązań metodycznych podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Opis jednostki tematycznej kończy się przykładowym opracowaniem metodycznym: planem lekcji, koncepcją lekcji, fragmentem scenariusza lub konspektem. Istotną częścią przewodnika jest aneks pt. Technika-informatyka dla klasy 5 szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń z rozwiązaniami. Są to przykładowe rozwiązania elementarnych zadań technicznych wykonywanych przez uczniów. Opracowanie to powinni poznać wszyscy nauczyciele, którzy uczą techniki lub informatyki w szkole podstawowej lub gimnazjum, niezależnie od tego z jakich korzystają podręczników.

Zestaw rocznych planów pracy dydaktycznej dla nauczycieli techniki·informatyki w szkole podstawowej
Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym
Wybrane lekcje wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym
Wędrówki po rymach Brzechwy i Tuwima. Propozycje analizy i interpretacji dla nauczycieli i dzieci w młodszym wieku szkolnym
UTALENTOWANY UCZEŃ I JEGO WROGOWIE
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE „NA CZTERY PORY ROKU” Wiersze, piosenki, przedstawienia