PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy szkoła podstawowa i gimnazjum.
  • PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy szkoła podstawowa i gimnazjum.

  • Producent:Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
  • Kategoria:Wychowanie fizyczne
  • Dostępność: Jest
Opis:

POZYCJA NIEDOSTĘPNA


Przedstawiony PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla II i III etapu edukacyjnego jest propozycją dojrzałą i bardzo interesującą. Widać wyraźnie, że Autor jest doskonale zorientowany w założeniach reformy edukacyjnej. Wie, jak powinno się konstruować programy edukacyjne. Ma dużą wiedzę w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego. Nie popełnił błędu proponując kryteria oceny ucznia (co się często zdarza innym nauczycielom tego przedmiotu).

Program zasługuje na upowszechnienie, aby mogły z niego korzystać inne szkoły i nauczyciele wychowania fizycznego w swojej pracy pedagogicznej.

Nowoczesne wychowanie fizyczne, najogólniej rzecz ujmując, nakierowane jest na zdrowie i troskę o nie. Program wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego „Ruch – zdrowie dla każdego” jest zgodne ze współczesnymi tendencjami edukacji fizycznej, opierając swoje założenia na pedagogicznej teorii wychowania fizycznego, w myśl której należy kształtować osobowość wychowanka do całożyciowej dbałości o ciało.

Program ten jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowane 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw nr , poz. 17) oraz opiera się na potrzebach i zainteresowaniach uczniów, warunkach lokalowych i terenowych szkoły oraz warunkach naturalnych środowiska lokalnego.


Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym
Wybrane lekcje wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym
Systematyka ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego w ilustracjach. Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Program wychowania fizycznego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego (z wybranymi konspektami lekcji)
Postawa ciała, jej wady i korekcja
Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego, Krzysztof Warchoł