Program nauczania. Specjalizacja: Administrowanie platformami edukacyjnymi, dla zawodu: Technik informatyk.
 • Program nauczania. Specjalizacja: Administrowanie platformami edukacyjnymi, dla zawodu: Technik informatyk.

 • Producent:Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
 • Kategoria:Szkoły pogimnazjalne
 • Dostępność: Jest
Opis:
Z recenzji...
Program jest zgodny z podstawą programową dla szkół ponadgimnazjalnych
i rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania szkół publicznych. Jednostki dydaktyczne dotyczące: zasad 
ekonomii, praktyki zawodowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy opracowano na podstawie: 312[01]/T,SP/MENIS/ 2004.06.14
Zaproponowany program nauczania określonej specjalizacji umożliwia:
pogłębienie wiedzy ogólnozawodowej,
opanowanie umiejętności wymaganych dla zawodu,
nabycie kwalifikacji specjalistycznych,
zdobycie kompetencji zawodowych uprawniających do działania w branży informatycznej, potwierdzonych dyplomem technika w określonej specjalności,
dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz możliwości ucznia/ słuchacza,
wyrobienie nawyku nieustannego dokształcania się.
Na program składają się:
ogólne cele kształcenia,
szczegółowe cele kształcenia,
materiał nauczania,
ćwiczenia,
środki dydaktyczne,
wskazania metodyczne do realizacji materiału nauczania,
propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia,
literatura.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może być zatrudniony między innymi na stanowiskach:
instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych,
administratora baz danych,
projektanta i programisty,
instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego,
pracownika działu finansowo-księgowego.
Program jest zgodny z podstawą programową dla szkół ponadgimnazjalnych i rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania szkół publicznych. Jednostki dydaktyczne dotyczące: zasad ekonomii, praktyki zawodowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy opracowano na podstawie: 312[01]/T,SP/MENIS/ 2004.06.14
 
Zaproponowany program nauczania określonej specjalizacji umożliwia:
 • pogłębienie wiedzy ogólnozawodowej,
 • opanowanie umiejętności wymaganych dla zawodu,
 • nabycie kwalifikacji specjalistycznych,
 • zdobycie kompetencji zawodowych uprawniających do działania w branży informatycznej, potwierdzonych dyplomem technika w określonej specjalności,
 • dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz możliwości ucznia/ słuchacza,
 • wyrobienie nawyku nieustannego dokształcania się.

Na program składają się:
 • ogólne cele kształcenia,
 • szczegółowe cele kształcenia,
 • materiał nauczania,
 • ćwiczenia,
 • środki dydaktyczne,
 • wskazania metodyczne do realizacji materiału nauczania,
 • propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia,
 • literatura.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk może być zatrudniony między innymi na stanowiskach:
 • instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych,
 • administratora baz danych,
 • projektanta i programisty,
 • instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego,
 • pracownika działu finansowo-księgowego.

Słownik gwary lasowiackiej. Kamienia i okolicy na Rzeszowszczyźnie. (Jan Kutyła)
PRACA GŁOSEM Technika mowy i prezentacji
Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego, Krzysztof Warchoł
PODSTAWY EKONOMII , Część 2, MAKROEKONOMIA,  Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
PODSTAWY EKONOMII , Część 1, MIKROEKONOMIA,   Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek
Historia w tekstach źródłowych, z. 4, T.Maresz, K.Juszczyk