Prawo konstytucyjne. Wybrane zagadnienia
  • Prawo konstytucyjne. Wybrane zagadnienia

  • Producent:Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
  • Kategoria:Uczelnie wyższe
  • Dostępność: Jest
Opis:
Jest to skrypt przeznaczony dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych. Stan prawny na 30.04.1998 r.

Zmiany strukturalne w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej. Studium efektywności administracyjnej, społecznej i gospodarczej zniewolonego państwa.
Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metodyka, teoria i zastosowania tom 2
Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metody, teoria i zastosowania tom I
Z literatury niemieckojęzycznej. Teksty. Objaśnienia leksykalne. Propozycje interpretacji: Heinrich von Kleist Michael Kohlhaas Die Marquise von O...
Z literatury niemieckojęzycznej. Teksty. Objaśnienia leksykalne. Propozycje interpretacji: Gottfried Keller Romeo und Julia auf dem Dorfe Der Schmied seines Glückes
Z BADAŃ NAD WARTOŚCIAMI W PEDAGOGICE