Prawne zagadnienia ochrony osób i mienia
  • Prawne zagadnienia ochrony osób i mienia

  • Producent:Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
  • Kategoria:Uczelnie wyższe
  • Dostępność: Jest
Opis:
Rozważania autora zostały oparte na obowiązujących aktach normatywnych, a w szczególności na ustawie z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, bogatej literaturze z zakresu prawa administracyjnego, a także spostrzeżeniach z praktyki. Książka składa się z siedmiu rozdziałów chronologicznie ujmujących poszczególne zagadnienia. Stanowi ona doskonałą pomoc dla pracowników wewnętrznych służb ochrony osób i mienia, a przede wszystkim specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. Jest cenną i istotną pomocą dydaktyczną i źródłową dla osób ubiegających się o licencję oraz przygotowujących się do egzaminów pracowników ochrony.

Zmiany strukturalne w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej. Studium efektywności administracyjnej, społecznej i gospodarczej zniewolonego państwa.
Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metodyka, teoria i zastosowania tom 2
Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metody, teoria i zastosowania tom I
Z literatury niemieckojęzycznej. Teksty. Objaśnienia leksykalne. Propozycje interpretacji: Heinrich von Kleist Michael Kohlhaas Die Marquise von O...
Z literatury niemieckojęzycznej. Teksty. Objaśnienia leksykalne. Propozycje interpretacji: Gottfried Keller Romeo und Julia auf dem Dorfe Der Schmied seines Glückes
Z BADAŃ NAD WARTOŚCIAMI W PEDAGOGICE