PLANOWANIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i programu "Mały Mistrz", Krzysztof Warchoł
  • PLANOWANIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ z uwzględnieniem nowej podstawy programowej i programu "Mały Mistrz", Krzysztof Warchoł

  • Producent:Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
  • Kategoria:Wychowanie fizyczne
  • Dostępność: Brak
Opis:

 

        Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – zgłaszanym w trakcie szkoleń teoretycznych, a także praktycznych, autor przygoto­wał program nauczania wychowania fizycznego dla klas I–III szkoły podstawowej wraz z rocznymi planami pracy, obejmującymi realizację wszystkich godzin wycho­wania fizycznego przewidzianych nową podstawą programową. Rozkłady materiału z wychowania fizycznego zawierają także realizację programu Mały Mistrz w klasie I, II i III.

       Do omówionych metod, form, zasad czy toków lekcji autor podaje wiele praktycznych przykładów ich zastosowa­nia w szkolnym procesie wychowania fizycznego. Program może być również wyko­rzystany przez tych nauczycieli i te szkoły, które nie przystąpiły do programu Mały Mistrz, ponieważ zawiera wszystkie najważniejsze ogniwa współczesnego progra­mu edukacyjnego.

Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym
Wybrane lekcje wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym
Systematyka ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego w ilustracjach. Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Program wychowania fizycznego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego (z wybranymi konspektami lekcji)
PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami pracy szkoła podstawowa i gimnazjum.
Postawa ciała, jej wady i korekcja