Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

  • Producent:Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
  • Kategoria:Uczelnie wyższe
  • Dostępność: Jest
Opis:
Wyodrębnienie tych organów, jak najbardziej pożądane w systematyce Konstytucji, wyraźnie uzasadnia fakt, iż nie mieszczą się one ani w zakresie władzy ustawodawczej, ani wykonawczej, czy sądowniczej. Ich rolą jest spełnianie przede wszystkim funkcji kontrolnej i ochronnej dla istniejącego prawa. Należy nadmienić, iż poszczególne instytucje zostały scharakteryzowane w kolejności przyjętej przez ustawę zasadniczą z uwzględnieniem aspektu historycznego, czasami porównawczego oraz zmian wynikających z ewolucji ustroju politycznego przyjętego w Konstytucji z 1997r. Książka oparta o aktualny stan prawny, nie pomija także istotnej z punktu widzenia procesów integracyjnych z Unią Europejską problematyki dostosowawczej prawa zwłaszcza w zakresie regulacji związanej z NIK czy KRRiT. Jest ona skierowana do tzw. szerokiego odbiorcy a więc polecana nie tylko studentom, ale także wszystkim, którym ochrona prawa jest bliska, prawnikom, pracownikom administracji i samorządów.

Zmiany strukturalne w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej. Studium efektywności administracyjnej, społecznej i gospodarczej zniewolonego państwa.
Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metodyka, teoria i zastosowania tom 2
Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metody, teoria i zastosowania tom I
Z literatury niemieckojęzycznej. Teksty. Objaśnienia leksykalne. Propozycje interpretacji: Heinrich von Kleist Michael Kohlhaas Die Marquise von O...
Z literatury niemieckojęzycznej. Teksty. Objaśnienia leksykalne. Propozycje interpretacji: Gottfried Keller Romeo und Julia auf dem Dorfe Der Schmied seines Glückes
Z BADAŃ NAD WARTOŚCIAMI W PEDAGOGICE