Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • 19,00 zł
Autor: Halina Zięba-Załucka
  • format 169 x 239
  • ss. 190
  • ISBN 83-87602-22-1
Wyodrębnienie tych organów, jak najbardziej pożądane w systematyce Konstytucji, wyraźnie uzasadnia fakt, iż nie mieszczą się one ani w zakresie władzy ustawodawczej, ani wykonawczej, czy sądowniczej. Ich rolą jest spełnianie przede wszystkim funkcji kontrolnej i ochronnej dla istniejącego prawa. Należy nadmienić, iż poszczególne instytucje zostały scharakteryzowane w kolejności przyjętej przez ustawę zasadniczą z uwzględnieniem aspektu historycznego, czasami porównawczego oraz zmian wynikających z ewolucji ustroju politycznego przyjętego w Konstytucji z 1997r. Książka oparta o aktualny stan prawny, nie pomija także istotnej z punktu widzenia procesów integracyjnych z Unią Europejską problematyki dostosowawczej prawa zwłaszcza w zakresie regulacji związanej z NIK czy KRRiT. Jest ona skierowana do tzw. szerokiego odbiorcy a więc polecana nie tylko studentom, ale także wszystkim, którym ochrona prawa jest bliska, prawnikom, pracownikom administracji i samorządów.