Edukacja Regionalna. Poradnik dla nauczycieli Szkoła podstawowa
  • Edukacja Regionalna. Poradnik dla nauczycieli Szkoła podstawowa

  • Producent:Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
  • Kategoria:Szkoła podstawowa » Materiały metodyczne
  • Dostępność: Jest
Opis:
Poradnik zawiera podstawową wiedzę o organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, uwzględniającego aktywizujące metody i techniki nauczania w kształceniu zintegrowanym i blokowym. Odwołując się do wrodzonej ciekawości dziecka oraz do jego chęci poznawania świata, proponuje taki sposób prowadzenia zajęć, by były one dynamiczne, pobudzały wyobraźnię i motywowały uczniów do aktywności, kreatywności, poszukiwań badawczych, samodzielności i odpowiedzialności. Teoretyczne rozważania są zilustrowane przykładowymi scenariuszami zajęć wraz z krótkim komentarzem, kartą pracy ucznia, propozycją pomiaru osiągnięć i samooceny uczniów. Zwrócono uwagę na rolę mediów w procesie dydaktycznym oraz potrzebę kształtowania krytycznego odbioru przekazów medialnych o charakterze słownym lub obrazowym a także konieczność doskonalenia umiejętności analizy i transformacji komunikatu medialnego.

Zestaw rocznych planów pracy dydaktycznej dla nauczycieli techniki·informatyki w szkole podstawowej
Wybrane zagadnienia wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym
Wybrane lekcje wychowania fizycznego w nauczaniu początkowym
Wędrówki po rymach Brzechwy i Tuwima. Propozycje analizy i interpretacji dla nauczycieli i dzieci w młodszym wieku szkolnym
UTALENTOWANY UCZEŃ I JEGO WROGOWIE
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE „NA CZTERY PORY ROKU” Wiersze, piosenki, przedstawienia